Et samfund med lige ret og lige pligt! TAK!

Jeg passer mit arbejde og betaler min skat og har gjort det i over 30 år!

Dette gør jeg og har jeg gjort i forventning om, at alle gjorde sit bedste for vort samfund! Men jeg bliver fortørnet over at se og høre den ene gang efter den anden, dem som har fået mest af vort samfund (god skolegang og uddannelse) gang på gang forsøger at smyge sig udenom og slippe for at betale til fællesskabet og give samfundet udbytte af de investerede kroner i deres gode uddannelser!

Igen og igen ser vi dem kaste sig grådigt over lønmodtagerne og misunde dem den smule de har! Desuden holder de sig heller ikke tilbage for at tilsvine en hel befolkningsgruppe som af den ene eller anden grund er ramt af livet og som gør dem uarbejdsdygtige så de må have offentlig forsørgelse!

Nogen gange skyldes deres uarbejdsdygtighed det faktum, at arbejdsmarkedet presser folk for hårdt, således de rammes af stress, depressioner eller nedslidning i en forholdsvis ung alder! Arbejdsmiljøet på mange danske arbejdspladser bliver mere og mere utåleligt!

Så ja jeg klager og råber op i et forsøg på at ændre den måde man gør tingene på, for der er tit ikke tale om (ægte) fornyelser, men tit blot tale om gammel vin på nye flasker, hvor det går ud på at skrue op for presset!

Med hensyn til at være enøjet, så kan man åbenbart kun forherlige arbejdsgiverne som om de var en eller anden slags gud man tilbeder!

Men vi husker vel alle, hvordan det gik Moses folk i ørkenen, da Moses modtog lertavlerne med de 10 bud og hans folk begyndte at tilbede en guldkalv!


Det er ikke frustrationer som er årsagen!

Da jeg af flere fra partiforeningen Socialdemokraterne i Sorø´s side bliver skudt i skoene, at årsagen til jeg/vi vælger at starte en ny partiforening i Sorø, skyldes mine frustrationer over ikke at være blevet valgt til byrådet og fordi jeg blev vraget som formand for partiforeningen!

Jeg kan gøre 2 ting helt klart, jeg kæmpede ikke kun for at blive valgt til byrådet, men for at VI kunne genvinde magten, en kamp jeg tilsyneladende var ret alene om! Jeg blev ikke vraget til valget som ny formand for partiforeningen, men valgte at trække mig FØR generalforsamlingen frivilligt, da det viste sig man, hvis man skulle støtte mig, ville man have jeg gik på kompromis med min integritet og undertrykte min ytringsfrihed og dette ønskede/ville jeg ikke!

Derover kan jeg så her gøre det helt klart, at dette her handler IKKE kun om mine frustrationer, men i den grad om, hvordan man negligere vore medlemmer i en sådan grad at de forsvinder!

Dette ville jeg sammen med andre gode bestyrelsesmedlemmer forhindre og derfor ville vi gøre noget ved det. Vi ønskede en MEGET mere aktiv og synlig partiforening, men dette var tilsyneladende ikke foreneligt med byrådsgruppens, Fællesledelsen og den daværende og siddende formand for den sammensluttede forening!

Når alt kommer til alt, står der meget i vejen for, at vi igen kan genvinde magten i Sorø kommune, når det mest handler om at pleje egne særinteresser og dermed hvad der tjener den enkelte bedst og ikke hvad der tjener fællesskabet!

Personligt er jeg af den overbevisning, at vi i partiet lokalt trænger til en gedigen udluftning, så luften kan blive renset og der igen kan indtænkes nye fremtidsbærende Socialdemokratiske visioner, som dækker alle i vort kommunale fællesskab, men også så der igen kan blive plads til ALLE, alles meninger og holdninger i dette fællesskab.

Jeg og de andre, som har valgt at deltage i skabelsen af en ny partiforening, fik nok af ovenstående fnidder og de personlige angreb og mente det var på tide at smide fløjlshandskerne og slå igen for at få partiet på ret køl! Dette ved vi godt ikke altid giver venner, men situationen i partiet lokalt kunne simpelthen ikke blive værre og var direkte utålelig!

Men ALT afhænger af øjnene som ser, kammerater, men vel også lidt om hvad ens eget hjerte banker for!

Og mit hjerte banker for partiet og jeg synes ikke det er rimeligt, at der er nogen i partiet, som skal bestemme om den enkelte er Socialdemokrat eller ej og dermed skal man nærmest jages ud af partiet, fordi de mener den enkelte er Enhedsliste eller blot fordi man ikke deler samme virkeligheds opfattelse som dem!

Vi vil slås for, at få partiet til igen at fremstå som et parti, som er til venstre for midten og som er et ægte arbejderparti og nægter dermed at følge den nye liberalistiske linje, som har trukket os meget langt til højre og jeg nægter også blot at rette ind og holde kaje fordi andre ikke bryder sig om mine meninger og holdninger!

Jeg håber I her får et indblik i vore motiver til at starte det, som vi nu forsøger at starte.

mvh. Kenneth


Så er det nu det sker…..

http://www.sn.dk/soroe/udbrydere-laver-ny-s-partiforening/artikel/410702

MEDDELELSE

Så sker det!

Tersløse, den 27-05-2014

En gruppe fra det lokale socialdemokrati vælger nu at starte deres egen partiforening

Partiforeningen Socialdemokraterne i Sorø Nord

Da jeg i marts måned valgte at træde ud af alt bestyrelsesarbejde sammen med andre gode bestyrelsesmedlemmer og Socialdemokrater i den lokale partiforening ”Socialdemokratiet i Sorø”, så var det i protest mod måden man drev foreningen på og i protest over den manglende inddragelse af vore medlemmer i beslutningerne, som vedrørte hele partiet og alle medlemmerne, men også i protest over den passivitet man havde i den kommunale valgkamp overfor de borgerliges angreb, de manglende visioner og ineffektiviteten som blev udvist.

Dette var noget som flere af os, som valgte at trække os, gerne havde set ændret, men som formanden og nogle få andre i bestyrelsen samt den nuværende og tidligere byrådsgruppe IKKE så som nogen nødvendighed.

Efter min udtræden af bestyrelsen, blev jeg kontaktet af flere medlemmer og af de bestyrelsesmedlemmer, som havde bakket mig op, der alle fortalte hvor kede de var over, at jeg havde trukket mig og at de samtidig var kede af den sammenlægning af de 2 socialdemokratiske partiforeninger, nemlig den meget veldrevne partiforening i Dianalund og så den i Sorø, men faktisk også fra medlemmer i Fjenneslev – Alsted, som heller ikke følte de havde nogen som talte deres sag og slet ikke nu, hvor jeg forlod bestyrelsen. De følte heller ikke de blev inddraget i beslutningerne, trods deres medlemskab af partiet og de følte faktisk også, der var en meget stor lukkethed omkring beslutningerne og ligesom jeg, at medlemsdemokratiet havde brug for klare forbedringer og meget bedre vilkår end nu!

Efter lidt eftertænksomhed og drøftelser med en del af det lokale socialdemokratiske bagland her i Sorø´s nordlige og østlige regioner, er vi nu en gruppe som har taget initiativ til, at ville starte en ny Socialdemokratisk partiforening, som netop vil varetage og bygge på de grundlæggende socialdemokratiske synspunkter, som partiet har bygget sin politik på i mere end 100 år, men også som vil varetage Sorø´s nordlige og østlige regioners interesser, som vi mener ikke bliver varetaget af de nuværende partiforeninger godt nok i dag. Vi ønsker ikke mere afvikling af yderområderne, men udvikling af dem samt at medlemsdemokratiet i vort parti her lokalt bliver respekteret og taget seriøst.

Partiforeningen dækker de 2 gamle kommuner Dianalund og Stenlilles områder, men også Alsted – Fjenneslev og vil dermed dække Sorø, Frederiksberg og Pedersborg/Brommes omegn!

Vi vil derfor opfordre alle, som ønsker at bakke op om vores initiativ, om at tage kontakt til os på mailadressen k.j.tersloese@mail.tele.dk, Eller på tlf.nr. +45 30 22 94 20 mellem 18 – 20 hver torsdag og 15-17 hver søndag den næste måned.

Vi vil så fremsende en underskriftserklæring, som man bedes udfylde og sende tilbage og man vil så få en opkrævning fra partihovedkontoret med et girokort, som skal betales, herefter vil man være fuldgyldig medlem af partiforeningen og kan deltage i den nye partiforenings kommende stiftende generalforsamling, som ventes at blive afholdt efter sommerferien.

VI TROR nemlig STADIG PÅ LIGHED, FRIHED OG FÆLLESSKABET og de Socialdemokratiske kerneværdier!!

 På vegne af initiativgruppen

Kenneth Jørgensen

Holbergsvej 98 B, Tersløse

4293 Dianalund

Socialdemokrat i Sorø kommune´s nordlige region

 


Tid til en lille opdatering

Uha hvor tiden render stærkt og det er efterhånden for lang tid siden, at jeg sidst har fået skrevet her! Det er derfor tid til en lille opdatering!

Siden kommunalvalget har jeg haft travlt med mit nye arbejde og de af jer, som følger mig på FB, har kunnet se, at jeg også har brugt tid på, at bekæmpe højredrejningen af partiet, men i lige så høj grad af samfundet!

Her efter valget, hvor vi som parti fik en ordentlig en på frakken og mistede 3 mandater, således at jeg ikke kom ind trods rimelige personlige stemmer, ja der tiden så kommet til lidt eftertanke og overvejelser om, hvad skal vi nu både i og med partiet, men også hos mig selv, hvad skal og vil jeg?

Her efter valget er der flere som har forespurgt, om ikke jeg ville lade mig opstille til formand for vores lokale partiforening, og efter lidt overvejelser og drøftelse med direktøren herhjemme, har jeg valgt at følge opfordringen og lade mig opstille til formandskandidat!

Dette resulterer i et kampvalg, da den nuværende formand stadig ønsker at være formand også. Herligt at demokratiet funker!

Årsagen til at jeg ønsker at blive formand er, at jeg er af den mening, at vi som partiforening skal være meget mere synlige i den offentlige debat, men også i forbindelse med medlemshvervning og sidst men ikke mindst, at være synlige overfor vore medlemmer, som jeg også ønsker bliver meget mere inddraget, end de er blevet hidtil!

Foreningen trænger til en formand, som ønsker at gå forrest og som ønsker at være både motivationsskabende og igangsættende og denne opgave mener jeg, at jeg er klar til at påtage mig!

Så selvom jeg ikke kom i byrådet, så er der stadig meget, som vi som parti kan og skal gøre, da der i den grad er brug for os Socialdemokrater!

 

 


Tak for valgåret der gik…

Kære alle

Nu hvor året går på held og vi nu er nået den sidste dag i dette år 2013, så er det på tide at gøre op om året er gået godt og om der var noget jeg ville have gjort anderledes eller kunne have ønsket mig anderledes!

Året som ikke blot har været en travlt år for mig, men også et valgår, hvor jeg for første gang vovede at stille mig frem og var opstillet til byrådsvalget i Sorø kommune, ja det gik jo hurtigere end man skulle tro.

Allerede sidste år begyndte jeg, at forberede min valgkamp og fik oprettet en hjemmeside og en valgkampside på Facebook.

Her startede jeg så småt forskellige debatter på min blog på min hjemmeside, som jeg delte på min politiker Facebook side, men som jeg også måtte dele på min personlige side, da jeg fandt ud af det var svært, hvis man IKKE er kendt, at få folk til at gå ind og synes godt om min politikerside og også min hjemmeside.

Jeg har i år lært rigtigt meget af at føre valgkamp og har blandt andet lært, at selv om man er i et parti, så er man meget alene, specielt som ny kandidat og specielt hvis man ikke blot er rygklapper til det eksisterende!

Jeg lærte også, hvor svært det var, at vinde folks tillid og lydhørhed for mine synspunkter, meninger og holdninger – OGSÅ internt. Bl.a. var der ikke én af mine egne, som ville tage truslen fra Det Konservative Folkeparti alvorligt, selvom jeg fortalte, at jeg havde erfaret man herfra, ville sætte alt på et bræt for at vinde valget og få den konservative spidskandidat Gert Jørgensen valgt til borgmester og deres valgkamp var da også velforberedt og veltilrettelagt. Man må vel også konstatere at deres strategi og valgkamp lykkedes over alt forventning, da de jo fik borgmesterposten og sammen med Venstre og DF fik magten.

Så enten var vores valgkampsledelse og siddende byrødder utroligt blåøjede og naive (hvilket jeg har svært ved at tro!) eller også var de så arrogante og troede så meget på sig selv, at de ikke følte de behøvede, at føre en rigtig valgkamp med visioner, meninger og holdninger, som de behøvede at dele med resten af borgerne eller også var de så sikre på at tabe, at de på forhånd havde opgivet at kæmpe.

Et er sikkert vores valgkamp fra partiets side var ikke værd at skrive hjem om og vi havde derfor også fortjent at tabe! Dette har bl.a. vores afgående borgmester Ivan Hansen da også bekræftet indirekte, da han selv har udtalt, at vores valgprogram manglede visioner.

Visioner som JEG ikke manglede, men som ALLE kunne se på min hjemmeside og som eg forsøgte at gøre til partiets. Men desværre uden opbakning fra mine egne, som hellere ville modarbejde mig og være i opposition til mine ideer, meninger og holdninger, fremfor at promovere dem selv og være aktive udad til mod borgerne.

Sjovt nok var en af mine visioner en ny svømmehal/badeland til borgerne i kommunen. I øvrigt en idé som også Ivan Hansen tidligere havde haft og som han faktisk STADIG drømmer om, at Sorø borgerne ville kunne få glæde af, hvilket han efter valget fortalte til avisen Sjællandske. Ærgerligt dette ikke blev en del af vores valgkamp og man ikke ville bakke mit forslag op.

Desuden lærte jeg også, at vi faktisk er mange flere end jeg troede, som ønskede forandringer og troværdighed tilbage i dansk politik og som var trætte af at blive manipuleret med, talt usandt til og alt det spin som foregår, men også trætte af alt det, som foregår bag lukkede døre og i dølgsmål!.

Lokalt knoklede jeg i min valgkamp og var aktiv, som nævnt på Facebook, min hjemmeside og med læserbreve samt på gaden ved forskellige gadeaktiviteter, som jeg bl.a. aktivt deltog i at få op at stå!

Alt imens jeg var i fuld gang med min valgkamp, fik jeg problemer på mit arbejde med min chef og dette fjernede en del fokus fra min valgkamp i en periode, hvor jeg til sidst tog konsekvensen og fandt mig et ny job, så jeg kunne opsige det gamle og forlade dette!

Da jeg havde opsagt det gamle, blev jeg sendt hjem og bedt om at stå til rådighed, hvilket gjorde jeg i en måned (nemlig hele september) kunne føre en meget aktiv valgkamp, hvilket jeg benyttede mig af, til i tre uger at lave gadeaktiviteter og til at være endnu mere synlig i aviserne med lidt flere læserbreve og på facebook til lidt flere indlæg og debatter.

Så nåede vi november på valgdagen og resultatet blev en syngende øretæve til partiet!

Vi mistede 3 mandater og gik fra 11 til 8 mandater og samtidig mistede vi borgmesterposten og magten. Personligt fik jeg et rimeligt valg uden dog at blive valgt, jeg fik 59 personlige stemmer fordelt på ALLE valgsteder.

Efter valget kom selvransagelsen, hvad kunne være gjort bedre, men ikke mindst, hvem havde skylden for det gik så galt?

Her skortede det ikke på den siddende byråds gruppes beskyldninger mod baglandet, som de mente havde været ALT for inaktive og partiforeningerne beskyldte man for slet ikke var gearet til at føre valgkamp!

Set fra MIN stol, så burde de skamme sig! For årsagen var deres egen arrogante holdning til “de alene vide”, hvem, hvad og hvornår! Bl.a. mente man, at man ikke behøvede at føre valgkamp før tidligst 3 uger FØR vagdagen, man var ikke selv aktiv med læserbreve eller med at delagtiggøre medlemmerne. Tværtimod var man meget lukkede og kørte helt sit eget løb! Bl.a. havde vi kandidater aftalt, at INGEN kørte sololøb eller førte egen valgkamp, men dette gjaldt ikke kvinderne, som lavede en kampagne, som brød med dette, ved at man gik ud og sagde “stem på en kvinde”, en kampagne de førte tværpolitisk med Enhedslisten og SF.

Vi ville gerne være et hold, men udstillede os selv, som værende et hold af individualister og holdsamarbejdet blev egentlig ALDRIG rigtig etableret og effektueret og vi manglede totalt koordination af vores valgkamp, så her må fejlen tillægges fælleledelsen, som er koordinationsudvalg for valget!

Vi skal derfor lære af denne valgkamp og i stedet for vi bebrejder hinanden, så få samlet os og skabt et nyt stærkt hold til næste valgkamp. Et hold som allerede NU, begynder at forberede sig og gøre sig klar, således at ALT materiale er klar, alle kandidater er ordentligt forberedte og klædt på til at føre en god ordentlig valgkamp med en masse nye visioner, meninger og holdninger!

Her til sidst vil jeg gerne takke ALLE for støtten og debatterne vi har haft her i dette valgår 2013 og tak til alle jer, som trods alt valgte, at sætte jeres kryds ved mit navn på Socialdemokraternes liste A.

Godt nytår til jer alle, må 2014 blive et godt og lykkebringende nytår for jer ALLE!


Hvor bliver oprøret af?

Det er efterhånden ved at være totalt ligegyldigt, hvem som har magten i vort kære gamle land, for uanset om det er højre eller venstre side, så de lader sig ALLE styre af DJØFiseringen, regnemaskiner og regneark og vort ellers så tidligere højtbesungne velfærdssamfund sygner mere og mere hen!

Vi har i dag et samfund, som ikke længere er til FOR borgerne, men som arbejder IMOD borgerne! Et samfund hvor der bliver længere mellem samfundets top og samfundets bund, hvor der er en større og større mangel på empati overfor de svageste og hvor solidaritet efterhånden er blevet til en saga fortalt i historiebøgerne!

Vi ledes af en elitær magtarrogant elite bestående af en evighedsstuderende elitær gruppe, hvor af flere af dem endnu ikke engang har færdiggjort deres højere uddannelse og hvor man ikke længere skeler til partifarve, men som alle andre embedsmænd, så går man efter, hvad der tjener sig selv bedst!

Dette ud fra en parole om, “hvad der tjener mig bedst, tjener danskerne bedst”.

Vore politikere er storset alle til hobe en flok levebrødspolitikere, som totalt mangler føling med, hvad der rør sig blandt almindelige danskere og de virker totalt uberørte af de menneske skæbner, som berøres af deres nedskæringer i samfundets bund! De virker nærmest følelseskolde overfor borgerne og al kritik!

Men det er vel ikke noget under, når man ser det kammerateri, de vennetjenester og den nepotisme som gennemsyrer vort demokratiske system efterhånden! Flere af vore ledende politikere som sidder på tinge i dag, er vokset op i det politiske og er en del af et familiedynasti, hvor anerne går langt tilbage i det politiske. De har derfor levet et privilegeret liv, hvor de, for de flestes vedkommende, nærmest er blevet opdraget til at skulle træde i familie klanens fodspor og gøre deres karriere i dansk politik. Som en anden adelsklasse går posterne i arv fra far, mor, onkel osv. i arv til søn, nevø, datter, barnebarn osv. Men også venner og kammerater fra ens egen klasse skabes der plads til.

Således fuldendes rygklapperiet, hvor alle ikke ønsker rigtige forandringer af frygt for at miste sin position og sine privilegier! Men som adelsklassen var fyldt med indavl og sammenspisthed og dermed fik en større og større mangel på nytænkning og nyt blod, således er det også sket med vort demokrati!

Vi skal derfor i alle partier have gjort op med denne lille lukket enklave bestående af en elitær magtarrogant overklasse og genskabe vort demokrati fra bunden af, således at vort samfund igen bliver et samfund til og FOR befolkningen!


Tillykke kære borgere i Sorø kommune!

Først en stor tak, fordi der var så mange, som denne gang gjorde deres borgerpligt og afgav deres stemme ved det netop overståede kommunalvalg! 

Dernæst tillykke med sejren til de borgerlige og især til Gert Jørgensen og de konservative med borgmesterposten, jeg ved den betyder så meget for Gert, som jo har villet gøre og sige alt for at få den og det lykkedes, så tillykke med den!

Jeg håber ikke den kommer til at tynge for meget, nu hvor ansvaret bliver placeret på jeres skuldre! 

Jeg ved der vil blive store forandringer i Sorø kommune for borgerne, men det bliver ikke til det bedre!  

Allerede inden afgørelsen faldt på Gert, havde den borgerlige fløj VK og O lukket af for det bred samarbejde, som ellers var det højt sungne tema i valgkampen fra især Konservativ side!  

Det såkaldte brede samarbejde betød åbenbart KUN samarbejde mellem de borgerlige partier og ikke bland ALLE partier, selvom det var det de borgerlige gav udtryk for i valgkampen! 

Selve kampen om borgmesterkæden betyder åbenbart, at S-SF og Ø bliver sat helt uden for indflydelse og man følger dermed ikke den skik, som ellers har været en skik i mange år i Sorø kommune, at man giver oppositionen en udvalgsformandspost for bl.a. at signalere det brede samarbejde.

Nej man ønsker tilsyneladende helt at ydmyge den nye opposition! 

Dermed er der også lagt op til en hårdere tone og vi vil se en ensidig politik på næsten alle områder, hvor der vil ske udliciteringer nu i en sådan grad, som vi ikke har set magen før!

Det bliver det rene blodbad! 

I ældreplejen, i Vej og Park, I jobcentret osv. ALLE disse steder er områder som det nu borgerlige styre, har haft kig på med udliciteringer for øje i de sidste 4 år! Så borgerne og de ansatte kan forvente mere privatisering og udlicitering, med typisk ringere service til følge! Men til gengæld er vi jo så blevet lovet ny sportshal i Dianalund, nye kunstgræs baner i Sorø, shuttle bus mellem vore byer, lavere skatter og afgifter til især erhvervslivet.  

Tja…. Jeg tror ikke Sorø kommune vil blive til at kende igen, for det ser ud til, at det fremover bliver en meget åndeligt fattigere kommune! 

Men det er jo hvad borgerne i Sorø kommune har ønsket, så det er vel som sådan i orden, det er jo trods alt afgjort demokratisk!

 


Tillykke med sejren, Borgmester Gert Jørgensen!

Så er det afgjort!

Gert Jørgensen bliver den nye borgmester i Sorø kommune og tillykke til Gert med den nye titel!

Men husk Gert, den er kun til låns!

Jeg vil også gerne ønske,  tillykke til de af mine medkandidater, som det lykkedes at komme igennem nåleøjet og blive valgt ind i det nye byråd – held og lykke og forsøg nu at sikre jer, at ikke alt bliver det rene ragnarok, med udliciteringer af al offentlig virksomhed med det store blodbad af offentlige ansatte, som fyres!

Dette valg var ikke et valg, hvor man valgte de konservative, resten af de borgerlige og Gert Jørgensen til, men man valgte Ivan Hansen og S – SF fra!

Derfor må man betragte dette valg mere som et protest valg, end et valg mellem bedre kvalificerede kandidater.

Personligt er jeg skuffet over “kun” at få 59 personlige stemmer, som jeg dog er glad for, men som ikke rakte til noget som helst! Jeg er også skuffet over, at vælgerne har valgt ud fra devisen, at vælge Ivan Hansen fra og dermed har valgt at smide barnet ud med badevandet. Men borgerne bør lige huske dette, at de selv har valgt, så det de nu bliver vidner til er DERES valg!

Så jeg må konstatere, at det ikke er flittigheden, arbejdsomheden og synligheden som betyder noget ved et kommunalvalg, men mere hvem man kender og hvem som kender dig, desværre!

Men til ALLE jer som valgte, at støtte mig i min kamp om en plads i byrådet og som valgte at give mig jeres stemme, tak for det.

Jeg vil nu evaluere valget og gøre status. Herefter vil jeg, efter at have slikket “sårene” gøre op med mig selv, hvad jeg så ønsker at gøre og om jeg fortsat ønsker at være i politik og hvis jeg gør, om jeg fortsat ønsker, at være kandidat til næste valg eller jeg skal være en af dem, bag kulisserne!

Men endnu engang tak til jer, som gav mig jeres stemme.

 

 


Så er valgdagen her! Husk at stem personligt!

Kære borger i Sorø kommune.

Så er det nu du skal gøre din indflydelse gældende og afgive din stemme og denne stemme vil jeg gerne have du sætter på mig, så jeg kan være DIN STEMME i byrådet!

Det er derfor det er meget vigtigt, at du stemmer personligt her den 19. november til kommunevalget og sætter dit kryds ud for kandidat nr. 12 Kenneth Jørgensen på liste A.

For det er din personlige stemme, som kan være afgørende for, om jeg kommer ind og dermed kan blive din stemme og din kandidat i dit byråd.

Hvis du gerne lige vil vide lidt mere om, hvem jeg er og hvad jeg vil arbejde for, når jeg kommer i byrådet, så læs mere her på min hjemmeside.

På forhånd tak for din hjælp og din stemme!

Med venlig hilsen

Kenneth Jørgensen


Kan det nytte noget, at stemme?

Den gode Regions- og kommunalbestyrelseskandidat Dennis Engholm fra partiet Fokus stiller dette spørgsmål BÅDE på sin Facebook politikerprofil og tidligere i aviserne Sjællandske og Sorø avis.

Til den kære Dennis Engholm må vi gøre opmærksom på, at Danmark er et demokrati og alle os som bor i Sorø kommune altså så også lever i et demokrati og i et demokrati er det vælgerne som afgiver deres stemmer og på den måde bestemmer hvem som skal sidde i vort byråd og være vores borgmester!

Desuden er der masser af dynamiske kandidater, som tilbyder sig længere nede på listen, hos eksempelvis Socialdemokraterne, som borgerne blot kan sætte deres kryds ved, hvis de ønsker en fornyelse og foryngelse af den Socialdemokratiske gruppe, man skal jo trods alt ikke smide barnet ud med badevandet og fordi man hader én, behøver man jo ikke hade alle andre, vel?

Dette ses jo også af tidligere valgs afgivne stemmer, hvor Ivan Hansen har været topscorer og fået flest PERSONLIGE stemmer!

Så uanset hvem du er og hvad du stemmer på kære vælger, så er det DIN PERSONLIGE STEMME, som ER afgørende for, HVEM som kommer til at sidde og bestemme her i Sorø Kommune de næste 4 år.

Så HUSK AT STEMME OG GØR DET PERSONLIGT!

EN STEMME PÅ KANDIDAT NR. 12 PÅ LISTE A – KENNETH JØRGENSEN,

- ER EN STEMME PÅ EN SOCIALDEMOKRAT, SOM BÅDE HAR VISIONERNE OG VILJEN TIL, AT SKABE EN SORØ KOMMUNE I UDVIKLING FOR ALLE!